Blog – De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

2025 Co-packing E-learning Food/FMCG Werken bij
18 december 2019, BY NA-NOMI

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De 6 belangrijkste wijzigingen door De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil de kloof tussen flexibele en vaste arbeidskrachten verkleinen. Met de invoering per 1 januari 2020 veranderen er dan ook zaken op het gebied van onder andere payroll en oproepovereenkomsten. Dit heeft gevolgen voor Na-Nomi en haar klanten, maar vooral voor de mensen op de werkvloer. Daarom hebben we de 6 belangrijkste wijzigingen hieronder op een rijtje gezet.

1.     ketenregeling

In de nieuwe wet wordt de ketenregeling die eerder door de wet werk en zekerheid was beperkt, weer uitgebreid. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt weer verlengd van 24 maanden naar 36 maanden. Dit betekent dat de werkgever gedurende maximaal drie jaar tijd drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer mag sluiten. Na drie jaar of bij de vierde overeenkomst ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd.

2.     Transitievergoeding

Vanaf volgend jaar is de werkgever vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen van de werkgever. De wachttermijn van 24 maanden komt te vervallen. De duur van het dienstverband is dus niet meer bepalend voor het recht op een transitievergoeding.

3.     Ontslagrecht

De WAB creëert een extra ontslaggrond voor het beëindigen van een dienstverband. Op dit moment kan de arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd als sprake is van een voldragen ontslaggrond zoals opgenomen in de wet. Dit betekent dat aan alle vereisten van die grond moet zijn voldaan. Als geen sprake is van een voldragen ontslaggrond kan de werkgever een arbeidsovereenkomst niet beëindigen. De nieuwe ontslaggrond (de zogeheten i-grond) geeft de werkgever de mogelijkheid om meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden te cumuleren.

4.     Arbeidsvoorwaarden

Door de WAB komt er een splitsing in de wet dat geldt voor payrollen en dat voor uitzenden/detacheren. Van payrollen is sprake als de werkgever zelf de werving en selectie heeft gedaan én exclusiviteit van de medewerker is afgesproken. Van uitzenden/detacheren is sprake als de werkgever niet de werving en selectie heeft gedaan en er dus ook geen exclusiviteit van de medewerker is afgesproken. Als er sprake is van payrollen zijn de arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever volledig van toepassing (met uitzondering van pensioen).

5.     Oproepmedewerkers

Werknemers met een oproepcontract, nul-urencontract, min-max contract en/of een contract waarin een verplichting tot doorbetaling bij gebrek aan werk is uitgesloten, moeten nu vaak nog continu beschikbaar zijn. Met de invoering van de WAB geldt voor alle oproepkrachten een minimumduur per oproep van 3 uur en moet de werkgever de oproepkracht in principe ten minste 4 dagen van te voren oproepen. Gebeurd dat later, dan is de werknemer niet verplicht om te komen. Als de werkgever de oproep korter dan 4 dagen van tevoren wijzigt of intrekt. Moet hij de oproepkracht toch het loon uitbetalen dat hij zou hebben verdiend als hij wel had kunnen werken. Voor seizoenarbeiders kan bij cao worden afgeweken van deze regels.

6.     WW-premie

De hoogte van de WW-premie is nu nog afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Met de invoering van de WAB vervalt de sectorindeling van bedrijven voor de WW. Ook wordt de hoogte van de WW-premie bepaald door het soort contract dat de werkgever sluit met de werknemer: werkgevers die werknemers voor onbepaalde tijd en voor een vast aantal uren in dienst nemen, betalen een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk contract. Hierop zijn twee uitzonderingen: jongeren tot 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken en werknemers die een BBL-traject volgen.

Ontwikkelingen bij Na-Nomi

Inmiddels zijn we al ruim een jaar bezig met diverse acties om de impact van De Wet arbeidsmarkt in balans te minimaliseren.

  • Zo keren wij geen jeugdlonen uit omdat wij vinden dat voor gelijk werk er gelijke lonen gelden;
  • In tegenstelling tot veel andere bedrijven is ons vaste team ook erg flexibel. Waardoor we een gezonde mix van vast en flexibel personeel behouden;
  • Wij kijken vooral naar wat mensen wel kunnen, we investeren veel in training, opleiding en coaching;
  • We investeren en ontwikkelen continue in mechanisatie en automatisering;
  • Door een intensieve samenwerking met lokale overheden verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt;
  • We zorgen voor goede prognoses, planning en afstemming met onze in-huis uitzendbureaus;
  • Hoge medewerkers tevredenheid wat resulteert in weinig verloop.

Desondanks bovenstaande inzet worden wij en onze klanten geconfronteerd met een kostenverhoging. Wij blijven ontwikkelingen nauw volgen en hierop anticiperen. Zo nemen we steeds meer gepassioneerde collega’s in vaste dienst. Hier hebben wij inmiddels een compleet plan voor uitgewerkt zodat we het jaar 2020 voortvarend van start gaan. Benieuwd naar de ontwikkelingen hiervan? Volg ons dan op onze verschillende sociale media kanalen!

Interested?