Wat is een verpakking?

Voor het beschermen en transporteren van producten is een verpakking nodig. Sterker nog, zonder een verpakking kan een product niet worden verkocht. Binnen de verpakkingen wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire verpakkingen. Een primaire verpakking is een verpakking die direct om het product heen zit. Hierbij denk je bijvoorbeeld aan een verpakking om een sixpack bier, de plastic verpakking om pasta of een kartonnen doos waarin een televisie wordt verkocht. Een secundaire verpakking is op zijn beurt een verpakking die verschillende verkoopeenheden bij elkaar houdt. Bijvoorbeeld een kartonnen doos waarin de zakken pasta worden geleverd.

De functies van een verpakking

Een verpakking dient verschillende functies. De eerste en belangrijkste is het beschermen van een product. Natuurlijke invloeden zoals bacteriën, vocht  en ongedierte kunnen zo bijvoorbeeld niet in contact komen met de inhoud. Ook beschermt de verpakking een product tijdens het transportproces en kunnen deze zo ook veel makkelijker worden verplaatst, maar word ook jij tegen het product zelf beschermd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij chemische producten als schoonmaakmiddelen. Veiligheid, logistiek gemak en efficiëntie zijn dus stuk voor stuk zaken die uit een verpakking voortvloeien.

Verpakkingen kunnen bijdragen aan een betere marktpositie

In aanvulling op bovenstaande functies moet ook nog de marketingwaarde van een verpakking worden benoemd. Wanneer een bedrijf aandacht besteedt aan een verpakking en deze personaliseert, kan men zich nog beter onderscheiden van de concurrenten. Bovendien wordt deze extra aandacht ook door consumenten opgemerkt, wat zal leiden tot een hogere waardering van het product in het algemeen. Bovendien kunnen verpakkingen worden voorzien van instructies betreffende hoe met de inhoud om te gaan. Zo zal er ook minder schade optreden tijdens het vervoer ervan.

Het verpakken van producten is geen geïsoleerde activiteit

De verpakking is een essentieel onderdeel van de logistieke keten. Vandaag de dag dienen bedrijven echter steeds meer na te denken over de gevolgen van hun verpakkingen. Zo worden er steeds hogere eisen gesteld aan de milieuvriendelijkheid ervan. Door hieraan te voldoen kunnen ook imago en klanttevredenheid nog eens extra in de lift komen. Verpakking en logistiek in het algemeen mogen geen geïsoleerde activiteit binnen een bedrijf zijn. De juiste logistiek en dus ook verpakking kan een bijdrage leveren aan de prestaties van een onderneming.

Interested?