Wat is de betekenis van etikettering?

Etikettering is een proces dat, zoals je wellicht reeds vermoedt, naar het aanbrengen van een etiket op een product verwijst. Wanneer we bij enkel deze uitleg blijven, doen we dit proces echter tekort. Behalve het etiketteren zelf dienen zo bijvoorbeeld ook de geldende veiligheidseisen te worden gecontroleerd. Etikettering is verplicht en aan elk type product worden specifieke eisen gesteld wat betreft de informatie waarvan zijn etiket dient te zijn voorzien. Soorten informatie die op een etiket worden vermeld, zijn bij foodartikelen onder andere de oorsprong, houdbaarheid en voedingswaarde.

Voorbeelden van etikettering en bijbehorende vereisten

Wanneer het voedingsmiddelen betreft, dient het etiket voorzien te zijn van onder andere de bovengenoemde informatie, maar ook E-nummers en allergenen. In Nederland voert de Voedsel- en Warenautoriteit controles uit, waarbij wordt nagegaan of de informatie op een etiket klopt. Is dit niet het geval, dan kunnen er tegen de fabrikant maatregelen worden genomen. Gaat het om een textielproduct, dan moet de etikettering onder andere in de taal van het land zijn waar de verkoop zal plaatsvinden, moeten de materialen goed leesbaar zijn en dient ook te worden vermeld of er dierlijke materialen in zijn verwerkt.

Etikettering als commercieel middel

In de eerste plaats is een etiket vooral een bron van essentiële informatie voor de consument. Echter kun je het, indien je dit op de juiste manier doet, ook inzetten als effectief communicatiemiddel. Behalve van de voor het product vereiste informatie kun je het als producent dus ook nog van een commerciële boodschap naar de (potentiële) klant voorzien. Dit kan voor consumenten net de trigger zijn om uit een schap met een zeer breed aanbod voor dit product te kiezen. Ook geeft deze communicatie de klant het gevoel dat hij of zij dichter bij het product staat, waardoor de kans op loyaliteit toeneemt.

Fysieke winkels versus online winkels

Etikettering is vooral van toegevoegde waarde voor producten die (voornamelijk) in fysieke winkels worden verkocht. Een consument die online winkelt, maakt zijn keuze vaak op basis van andere criteria. Dat neemt niet weg dat etikettering ook binnen de e-commerce een rol speelt. Wanneer de term binnen deze branche wordt gebruikt, verwijst deze doorgaans echter naar etiketten die een producttype weten te identificeren. Zo wordt bijvoorbeeld al het schoeisel voorzien van het etiket ‘schoenen’, zodat alle opties aan de klant kunnen worden gepresenteerd.