In dit artikel

Wat is de betekenis van FMCG?

FMCG is de afkorting van Fast Moving Consumer Goods, oftewel producten die een hoge omloopsnelheid hebben en tegen relatief lage prijzen worden verkocht. Omdat de producten snel aan vervanging toe zijn, worden ze ook wel niet-duurzame producten genoemd. Het betreffen voornamelijk voedingsmiddelen, dranken en toiletartikelen. Deze producten kunnen van grote multinationals afkomstig zijn, maar tegenwoordig winnen steeds meer kleine bedrijven aan marktaandeel. De niet-duurzame FMCG producten staan tegenover de duurzamere producten waarmee consumenten een stuk langer doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan elektrische apparaten.

Marktaandeel winnen en de consument aan een product binden

Binnen de FMCG branche wordt voortdurend om marktaandeel gestreden. Marketing en sales zijn dan ook van groot belang. Een groter marktaandeel zorgt voor meer omzet en populariteit onder de klanten. Zo probeert men de klant niet alleen nu te interesseren, maar ook op de langere termijn aan zich te binden. De ontwikkelingen binnen de FMCG volgen elkaar in hoog tempo op. Nieuwe producten worden geïntroduceerd en moeten op efficiënte wijze aan de (potentiële) klant worden gecommuniceerd.

Innovatieve tools om je marktaandeel te doen groeien

De concurrentie binnen de FMCG branche wordt alsmaar groter. Onderzoeken wijzen uit dat de moderne consument steeds minder merktrouw is. Met andere woorden: wanneer zich een interessante mogelijkheid voordoet, switcht men makkelijker naar een ander merk dat hetzelfde of een vergelijkbaar product aanbiedt. Hierdoor moet de focus van aanbieders van FMCG producten op zowel bestaande klanten als nieuwe klanten liggen. Vooral zwevende kopers, oftewel kopers die af en toe iets van het merk kopen, zijn interessant. Metingen zijn belangrijk om klanten te begrijpen. Pas dan kun je de meest effectieve penetratiecampagnes opzetten.

Een steeds sterkere groei van kleinere bedrijven

Des te hoger het consumentenverbruik, des te hoger de omloopsnelheid van een FMCG product. Binnen deze branche wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogeheten slow movers en fast movers. Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld voedingsmiddelen met een korte houdbaarheidsdatum, zoals zuivelproducten. Onder de slow movers vallen de producten met een iets langere houdbaarheid, zoals pasta’s. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat grote multinationals op beide gebieden aan marktaandeel inleveren. Er wordt een steeds sterkere groei van kleine bedrijven geregistreerd.