Deze maatregelen garanderen onze bedrijfscontinuïteit in crisistijd

2025 Co-packing Duurzaamheid Food/FMCG
01 april 2020, BY NA-NOMI

Deze maatregelen garanderen onze bedrijfscontinuïteit in crisistijd

We zitten in een lastige en onzekere tijd. De coronacrisis vraagt veel van iedereen. Ook van onze klanten, van wie er veel actief zijn in de FMCG- en Retailbranche, van onze leveranciers, van onze partners in de logistiek én van onze medewerkers. Het is zeker dat de crisis economische gevolgen heeft. Deze gevolgen moeten we niet onderschatten. Daarom heeft bedrijfscontinuïteit nu onze aandacht. Snel schakelen en prioriteiten stellen, dat helpt ons om capaciteit te kunnen blijven garanderen.

Veiligheid en gezondheid eerst

Inmiddels enkele weken terug hebben we een aantal beslissingen genomen in het kader van bedrijfscontinuering. Bij elke beslissing stellen wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en partners voorop. Niet voor niets is onze kernwaarde ‘Welzijn’. Dit is een waarde waar we continu op terugvallen. Zorg dat je jezelf niet besmet en zorg dat je een ander niet besmet, blijf gezond, dat is de boodschap die we iedereen meegeven. Bewustzijn creëren maakt een belangrijk onderdeel uit van het preventie- en controleproces binnen onze bedrijfsvoering.

Plan met maatregelen in crisistijd

Dankzij een plan met maatregelen in crisistijd zijn wij voorbereid op onzekere tijden zoals deze. Naast een virus zijn er tal van zaken die een gevaar kunnen vormen voor onze bedrijfscontinuïteit. Grootschalige uitval van medewerkers om welke reden dan ook, het uitvallen van machines of het sluiten van een locatie bijvoorbeeld. Hiervan zijn wij ons bewust. Daarom hebben we een plan liggen dat kan anticiperen op verschillende scenario’s. Voor het huidige scenario met het corona virus gelden nu de volgende maatregelen:

We beperken het besmettingsgevaar tot het minimum

Veiligheid en gezondheid gaan boven alles. De eerste maatregel is daarom het beperken van het besmettingsgevaar. Wij vragen kantoorpersoneel om waar mogelijk thuis te werken. Het productiepersoneel heeft een cruciale rol als het gaat om bedrijfscontinuïteit. Zonder hen kan het productieproces niet doorgaan. Zij worden daarom wél op de werkvloer verwacht. In het belang van hun veiligheid en gezondheid zijn we overgegaan op gespreide pauzemomenten, verdeling van capaciteit over meerdere locaties en volcontinudiensten. Zo kan iedereen op gepaste afstand van elkaar blijven. Naast verandering van interne processen houden we ook rekening met externe factoren. Zo hebben we oog voor huisvesting en vervoer van onze medewerkers en houden we intensief contact met de (lokale) overheid en uitzendpartners. Ook houden we streng toezicht op naleving van alle protocollen.

Er gelden strikte protocollen op de werkvloer

Bovenop onze standaard hoge kwaliteitseisen hebben we extra maatregelen getroffen voor op de werkvloer. Geen luxe, maar puur noodzakelijk in het kader van hygiëne en veiligheid:

 • Personeel wast de handen vaak en grondig: bij aanvang van het werk, voor en na iedere pauze, en aan het einde van de werkdienst.
 • Overal, dus ook aan de productielijnen houdt personeel 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Personeel draagt altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan handschoenen en haarnetjes en mondkapjes.
 • Aan ons productiepersoneel vragen wij om thuis te blijven als zij verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer op de werkvloer verschijnen.
 • Reinigingsprotocollen zijn aangescherpt. Er wordt dagelijks meerdere malen intensief schoongemaakt en ontsmet. Sowieso voor iedere overdracht. Van besturingsdisplays van machines tot gereedschappen;
 • Er is visueel management toegepast. We hebben markeringen aangebracht die duidelijk aangeven welke afstand we tot elkaar moeten houden.
 • Communicatie verloopt vooral visueel door middel van posters en een realtime Q&A-dashboard. Met WhatsApp-groepen en videoboodschappen creëren we saamhorigheid en blijven we met elkaar communiceren over de laatste ontwikkelingen.
 • Communicatie doen we in alle talen, d.m.v. persoonlijke (video)gesprekken, tekstberichten. We hebben niet alleen te maken met een taalbarrière maar soms ook met cultuurverschillen waardoor mogelijke interpretatieverschillen ontstaan. Hier zijn wij ons ten degen van bewust.
 • We denken verder, we kijken over de landsgrenzen heen. Wat te denken aan onze collega’s met familie in het buitenland? Communicatie, richtlijnen en restricties verschillen per land.

We passen het productieproces aan

Het hamstergedrag van de Nederlandse consument heeft de laatste dagen veel lege schappen in de winkels opgeleverd. Dat heeft impact op de supply chain. Er moet soms meer geproduceerd en sneller geleverd worden. Dit neemt een groot risico met zich mee. Als personeel wegvalt door ziekte of besmetting, kunnen er problemen ontstaan. Om alle winkels te kunnen blijven bevoorraden en groepen te spreiden, hebben we daarom de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

 • De productieafdeling is van twee diensten naar volcontinudiensten overgeschakeld waarbij ploegen elkaar niet meer fysiek tegenkomen;
 • Op vestigingen die om extra capaciteit vragen, zetten we extra productiepersoneel in van andere vestigingen;
 • We hebben extra productielocaties gecreëerd om zo een betere spreiding te hebben (spreiding van mensen, spreiding van risico’s). Dit helpt ons ook om nog veiligere omgeving te creëren.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

De boodschap aan Na-Nomi is helder. Wij zijn ons ervan bewust dat we nu meer dan ooit tevoren een zorgplicht hebben voor onze medewerkers en hun naasten. Daarbij maken we onderdeel uit van een vitale sector, die van de (medicinale) voedingsmiddelen. Onze professionals snappen dit en nemen hun verantwoordelijkheid. Allen leveren ze een grote bijdrage aan onze bedrijfscontinuïteit. Tevens zien wij dat onze magazijn nog vol zijn staan met voedingsmiddelen, we delen dit met families, vrienden en kennissen, geen reden om te hamsteren!

Direct contact

In deze crisissituatie staan we allemaal op scherp. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dagelijks houden we de laatste berichtgeving bij. Als het nodig is, kunnen we hierdoor op ieder moment van de dag anticiperen en schakelen met medewerkers, klanten en partners. Juist daarom hanteren wij maatregelen voor bedrijfscontinuïteit in crisistijd.

Voor vragen neem je direct contact met ons op via info@na-nomi.nl of bel: +31(0)88 622 8529.