Na-Nomi wederom Skal gecertificeerd

Co-packing Duurzaamheid Food/FMCG
30 oktober 2019, BY NA-NOMI

Na-Nomi: Skal certificaat

Skal gecertificeerd, wat houdt dit in?

Skal Biocontrole zet zich in als onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.
Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Het biologisch keurmerk mag alleen gebruikt worden door biologisch gecertificeerde bedrijven. Het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. De Europese overheid bepaalt deze regels. Een bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, importeert, verpakt, verhandelt of opslaat kan over dit certificaat beschikken.

Om je Skal certificaat te behouden, dien je natuurlijk constant aan de voorwaarden te voldoen. Begin deze week ontving Na-Nomi een toezichthouder van Stichting Skal voor de jaarlijkse herkeuring. Deze herkeuring hebben wij voor de zevende keer zonder afwijking doorstaan dus kunnen we weer gebruik maken van het biologische keurmerk!

Het Skal certificaat herken je aan het groene logo met de vorm van een blaadje. Iedereen die Skal gecertificeerd is ontvangt een Skal nummer, bij Na-Nomi is dat 1349350. Skal geeft ook de mogelijkheid om te zoeken naar bedrijven die Skal gecertificeerd zijn, hierdoor kan je controleren of een certificaat wel echt is uitgegeven en nog geldig is.

Beleid van Skal bij afwijkingen

Het beleid van Skal is vastgelegd in het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht. Indien een situatie niet in overeenstemming is met de eisen wordt deze bestempeld als een afwijking. Afhankelijk van de ernst van de afwijking worden er hersteltermijnen gegund en maatregelen getroffen. Daarbij worden de volgende categorieën gehanteerd:

  • Lichte afwijking: een afwijking die niet direct van invloed is op het product.
  • Ernstige afwijking: een grote afwijking in het biologische bedrijfsproces. De biologische status van de producten is niet in het geding.
  • Kritieke afwijking: schendingen van de basisprincipes van de biologische productie, het product of bedrijfsproces voldoet niet aan de eisen.

Indien bij een bedrijf opnieuw een afwijking wordt geconstateerd of de afwijkingen niet binnen de daarbij behorende termijn worden opgelost, kunnen de afwijkingen worden geclassificeerd in een hogere categorie. Indien een ernstige afwijking bijvoorbeeld niet binnen een hersteltermijn van drie maanden opgelost wordt, kan de afwijking worden opgeschaald naar ‘kritiek’. De opschorting of intrekking van een certificaat komt in principe namelijk (pas) in zicht als sprake is van een kritieke afwijking.

Interested?