Wat is ompakken?

Onder ompakken wordt het opnieuw verpakken van eerder verpakte goederen verstaan. Dit kan worden gedaan omdat er een nieuwe productverpakking is ontwikkeld, of omdat grote verpakkingen worden gesplitst in stukverpakkingen. De originele verpakking van het betreffende product wordt vervangen of aangepast, of er wordt een nieuwe verpakking toegevoegd. Ook kan het eenvoudigweg het opnieuw inpakken van producten betekenen omdat er bijvoorbeeld een beschadiging heeft opgetreden, of om zo aan de transporteisen van een bepaalde afzetmarkt te voldoen. Ompakken, binnen de logistiek ook wel eens met de Engelse term repacking aangeduid, behoort tot de zogeheten value-added services.

Het ompakken van merkproducten

Ompakken vindt vaak plaats bij drank, geneesmiddelen en parfums. De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat een bedrijf bepaalde producten onder zijn eigen naam wil gaan verkopen. Hierbij geldt de regel dat merkproducten niet in een nieuwe verpakking mogen worden aangeboden, omdat de herkomst van het product dan niet meer duidelijk is. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer een nieuwe verpakking binnen een bepaalde lidstaat noodzakelijk is, de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten, de naam van de fabrikant en de ompakker worden vermeld en de feitelijke merkhouder in kennis wordt gesteld.

De voordelen van het laten ompakken door een co-packing bedrijf

Ompakken is iets wat de meeste bedrijven uit handen geven aan een co-packing bedrijf. Dit omdat deze de handelingen snel en zorgvuldig weten te verrichten en ook andere zaken zoals distributie uit handen kunnen nemen. Co-packing bedrijven worden gekenmerkt door hun flexibele karakter. Wanneer de wensen van een bedrijf veranderen, kan daar dus snel op worden ingesprongen. Door snel ook kleine veranderingen door te kunnen voeren, blijft er een betere aansluiting bij de wensen van de (potentiële) consument. Dit brengt tevens financiële voordelen met zich mee.

Het verbeteren van het bedrijfsimago met behulp van milieuvriendelijke verpakkingen

Bij sommige co-packing bedrijven is het mogelijk om van ecologische materialen gebruik te maken. Vind je duurzaamheid als bedrijf dus belangrijk, dan kun je dus voor gerecyclede materialen kiezen. Biologische en ecologische verpakkingsmaterialen hebben een veel kleinere impact op het milieu en passen ook bij bedrijven die het maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreven. Bovendien sluit men hiermee aan op de zich van dit thema steeds bewuster wordende consument. Men creëert zodoende dus ook een positief bedrijfsimago.