Wat is de betekenis van co packing?

Co packing betreft het geheel van verpakkingsactiviteiten dat wordt uitgevoerd om een product herkenbaar en representatief in de schappen te kunnen verkopen. Dit kunnen zowel food- als non-foodproducten zijn. Bedrijven die dergelijke werkzaamheden uitvoeren, worden co packers genoemd. Een andere benaming daarvoor is verpakkingspartner. Deze verpakkingspartner gaat met een bedrijf een contract aan, waarin staat beschreven wat zijn specifieke taken zullen zijn. Dit kan het ontwerpen van een verpakking, het verpakken zelf, het aanbrengen van bijpassende labels en meer zijn. Vaak heeft een co packing expert zijn eigen expertisegebied en de hiervoor noodzakelijke machines en materialen.

Wat valt er onder co packing?

Zoals hierboven al even genoemd, vallen er veel verschillende diensten onder co packing, waaronder etiketteren, labelen, sealen, krimpen en bundelpacken. Co packing heeft een praktisch belang, namelijk het beschermen van het product tegen invloeden uit de omgeving (bacteriën, stof), maar voegt ook waarde toe aan het product zelf. Niet voor niets vallen co packing activiteiten onder de zogeheten value added logistics. Experts op dit gebied hebben niet alleen verstand van het verpakken zelf, maar ook van ontwerpen en het creëren van de juiste presentatie voor elk product.

Kosten besparen door een expert in co packing in de arm te nemen

De huidige consument stelt vandaag de dag een behoorlijk aantal eisen, waardoor bedrijven steeds meer op zoek moeten gaan naar manieren om zich te presenteren, klanten te binden én tevreden te houden. En dit alles op een manier die zo kosteneffectief mogelijk is. Kosteneffectief handelen betekent ook dat het logistieke proces zo goed mogelijk gestroomlijnd dient te worden. Door een expert in co packing in te schakelen, houdt men meer tijd over om bijvoorbeeld de productie op te schalen en zich met andere zaken bezig te houden die onder de noemer ‘core business’ vallen.

Co packing is maatwerk

Co packing is voor veel grote bedrijven dan ook een onmisbare schakel binnen de supply chain. Elke co packer levert maatwerk. Een producent geeft dus altijd te kennen wat zijn of haar wensen en vereisten zijn. Bovendien moet ook elk product op zijn eigen manier worden behandeld. Een professionele co packer weet van de hoed en de rand betreffende logistieke vereisten en geldende kwaliteitsstandaarden.
Interested?